fbpx

Algemene voorwaarden

Onze themakoffers

Onze themakoffers en spelen worden met uiterste zorg samengesteld en gecontroleerd alvorens ter beschikking te stellen.

Laat echter kinderen nooit onbewaakt spelen met de inhoud van onze koffers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor lichamelijke letsels of stoffelijke schade.

Deze mogen niet doorverhuurd worden aan derden. Laat het wassen van de kostuums ook over aan TopParty. Bezorg alle items netjes terug. Er wordt een lijst meegeleverd in de koffer.

Wat is de kostprijs?

Alle actuele verhuurprijzen worden vermeld op onze website.  We zorgen steeds voor een goed gevulde koffer. Indien er een bepaalde activiteit niet aanwezig kan zijn, zorgen we steeds voor een gelijkwaardig alternatief.

De waarborg voor onze koffers bedraagt € 30. De waarborg wordt samen met de prijs van de koffer gestort. Bij een correcte inlevering (tijdstip 1 dag na het feest of na overleg) wordt de waarborg ten laatste na 1 week teruggestort. De schade zal in rekening gebracht worden.

Wanneer de schade groter is dan de waarborg, dan zal de huurder het verschil moeten bijpassen. Dit staat los van de reeds betaalde huurprijs.

Hoe verloopt de betaling?

Reserveren kan via mail op marijke@topparty.be. Na onze bevestigingsmail, kan je de huurprijs betalen op rekeningnummer BE92 0018 3364 1823. Vanaf dan is jouw reservatie definitief.

Kosteloos annuleren kan steeds tot 3 weken voor de datum van het feest.

Factuur

Een factuur kan opgemaakt worden op aanvraag.

Levering en terugbrengen van de koffer

In onderling overleg kunnen de koffers afgehaald worden één dag voor het feestje op het afgesproken tijdstip op onderstaand adres:

Gery Helderenberglaan 30 – 9340 Lede

De koffers worden 1 dag na het feestje terug binnengebracht. Bij laattijdige teruggave wordt er € 10 van de waarborg afgetrokken. Uiteraard zijn uitzonderingen bespreekbaar.

Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor onze interne organisatie.

Overmacht

Ingeval van overmacht behoudt TopParty zich het recht om de overeenkomst te ontbinden.